محصولات.

آرو- میدین / دکسمدتومیدین 200

دکسمدتومیدین 200

آرو- میدین

محلول غلیظ جهت تهیه انفوزیون وریدی

هر ویال (2 میلی لیتر) حاوی: 200 میکروگرم دکسمدتومیدین ( به صورت هیدروکلراید)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا ازمصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری کنید.

دسته دارویی:

آگونیست آلفا 2 آدرژنریک، سداتیو

راهنمایی های عمومی:

-این دارو به عنوان آرام بخش کوتاه مدت به صورت انفوزیون وریدی استفاده می شود.

-درصورتی که دارو به مدت بیش از 6 ساعت انفوزیون شود، بیمار را از نظر احتمال بروز عوارضی نظیر عصبانیت،          بی قراری و سردرد به مدت48 ساعت آگاه سازید.

-دوز دارو برای هر فرد و بر اساس دستیابی به اثر بالینی موردنظر تنظیم می گردد.

-بهتراست هنگام مصرف دارو ازکارهای نیازمند دقت وهوشیاری کامل نظیر رانندگی خودداری شود

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری در گروه C قرار دارد. عوارض ناخواسته در بعضی از مطالعات حیوانی مشاهده شده است و به نظرمی رسد این دارو از جفت عبور می کند. اطلاعات در زمینه مصرف این دارو در بارداری محدود است.

این دارو در شیر ترشح می شود. هر چند ممکن است مقدار آن کمتر از محدوده تشخیص دارو طی 24 ساعت بعد از پایان درمان باشد.قطع شیردهی یا قطع دارو با نظر پزشک انجام می شود. در شیردهی با احتیاط مصرف شود.

هشدارها:

- مواردی از کاهش ضربان قلب، افت فشار یا افزایش فشار خون، ایست قلبی یا دپرشن تنفسی مرتبط با مصرف دکسمدتومیدین گزارش شده است. در بیماران مبتلا به بلوک قلبی، نارسایی شدید بطنی، هایپولمیا، دیابت، افزایش فشار خون مزمن و در افراد مسن با احتیاط مصرف شود.

-در بیماران مبتللا به نارسایی کبدی با احتیاط مصرف شود.تنظیم دوز توصیه می شود.

-در بیماران مصرف کننده داروهای گشاد کننده عروق یا کاهش دهنده ضربان قلب با احتیاط مصرف شود. همچنین دارو های آرامبخش و بیهوشی می توانند موجب افزایش اثر دکسمدتومیدین شوند.

-اگر مداخله پزشکی مورد نیاز است، درمان می تواند شامل کاهش یا قطع انفوزیون دارو، افزایش سرعت تزریق وریدی مایعات، استفاده از یک داروی افزایش دهنده فشار خون یا بالا بردن اندام های انتهایی باشد.

-افزایش فشار خون گذرا در زمان تجویز دوز اولیه این دارو مشاهده شده است که با اثرات اولیه تنگ کنندگی عروق محیطی توسط دکسمدتومیدین مرتبط می باشد. این عارضه به طور عمومی احتیاج به درمان ندارد ولی در صورت بروز باید سرعت انفوزیون را کاهش داد.

-بیماران ممکن است در صورت تحریک، هوشیار شوند، این مورد در صورت عدم وجود سایر علائم و نشانه های بالینی نباید به عنوان عدم اثربخشی دارو در نظر گرفته شود.

-انفوزیون بیشتر از 24 ساعت این دارو توصیه نمی شود. مصرف بیش از 24 ساعت موجب بروز تحمل و مقاومت حاد نسبت به دارو و افزایش عوارض ناخواسته وابسته به دوز     می شود.

-ایمنی و اثر بخشی دکسمدتومیدین در نوزادان، کودکان و نوجوانان 0- 18 سال برای پروسه های عمل جراحی یا به عنوان آرام بخش در بخش مراقبت های ویژه اثبات شده نیست. مقدار مصرف توصیه شده ای برای این گروه در دست نمی باشد.

-در بیماران مسن به طور معمول به تنظیم دوز نیازی نیست. در این گروه احتمال بروز برادیکاری یا افت فشار خون بیشتر است.

تداخلات دارویی:

دارو به طور عمده از طریق CYP2A6 متابولیزه می شود.

-بیمار از نظر سابقه مصرف داروهای دیگر باید کنترل شود.

-مطالعات تداخلات تنها در بزرگسالان انجام شده است.

مصرف همزمان دکسمدتومیدین با دارو های بیهوشی، آرامبخش، خواب آور و اپیوئید ها به نظر می رسد منجر به افزایش اثر؛ شامل آرامبخشی، بیهوشی و اثرات قلبی-تنفسی می شود. مطالعات مشخصی افزایش اثر با ایزوفلوران، پروپوفول، آلفنتانیل و میدازولام را تایید می کند.

همچنین ارزیابی ریسک استفاده از دکسمدتومیدین همراه سایر دارو های آلفا ۲ آگونیست، کاهنده فشار خون و ایجاد کننده برادی کاردیا دارای اهمیت می باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف توصیه شده این دارو به شرح ذیل می باشد:

آرامبخش دربخش مراقبتهای ویژه:

دوز اولیه: یک میکروگرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن طی 10 دقیقه

دوز نگهدارنده: 2/0 تا 7/0 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن در هر ساعت

آرامبخش حین عمل جراحی:

دوز اولیه: برای جراحی های بیشتر تهاجمی، یک میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن طی 10 دقیقه،برای جراحی های کمتر تهاجمی مثل جراحی های چشمی دوز اولیه 5/0 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن طی 10 دقیقه مناسب است.

دوز نگهدارنده: برای همه روش ها بجز اینتوباسیون فیبر-نوری شروع با دوز 6/0 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر ساعت و افزایش در محدوده 1/0 تا 2/0 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر ساعت تا رسیدن به اثر بالینی موردنظر.

برای اینتوباسیون فیبر نوری هوشیار با دوز 7/0میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر ساعت تا زمانی که لوله اندوتراکئال تثبیت شود.

تزریق باید به صورت انفوزیون آهسته داخل وریدی بوسیله دستگاه کنترل کننده انفوزیون انجام شود. طول مدت تزریق نباید بیش از 24 ساعت باشد.

آماده سازی محلول :

دوز نگهدارنده بر اساس میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در هر ساعت بیان شده است، غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر دارو باید قبل از تزریق رقیق سازی شود.

غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر باید قبل از تزریق بوسیله محلول تزریقی سدیم کلراید 9/0 درصد رقیق سازی شود تا به غلظت موردنیاز 4 میکروگرم در میلی لیتر برسد. برای این منظور 2 میلی لیتر از دکسمدتومیدین را در سرنگ کشیده و به 48 میلی لیتر سدیم کلراید 9/0 درصد تزریقی اضافه کنید تا به حجم نهایی 50 میلی لیتر برسد سپس به آرامی تکان دهید تا مخلوط شود.

-دارو را میتوان در سرم سدیم کلراید 9/0%، دکستروز ۵٪ ،رینگر، رینگر لاکتات و مانیتول ۲۰٪ رقیق سازی کرد

-محلول را برای یکنواختی و ترکیب شدن به آرامی تکان دهید.

توجه:

-باتوجه به احتمال ناسازگاری فیزیکی از کاتتر وریدی که انفوزیون خون یا پلاسما بواسطه آن انجام می شود نباید به صورت مشترک جهت انفوزیون دکسمدتومیدین استفاده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک شخص دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض ناخواسته جدی: برادیکاردی، افت فشارخون، ایست قلبی، افزایش فشار خون گذرا

عوارض ناخواسته شایع (بیشتر از 2 درصد): برادیکاردی، خشکی دهان، افزایش ضربان قلب،

قلبی عروقی: برادیکاردی، آریتمی، فیبریلاسیون دهلیزی، افزایش فشار خون سیستولی

سیستم عصبی مرکزی: اضطراب، بیقراری

اندوکرین و متابولیک: هایپر گلایسمی، هایپوکالمی، هایپوگلایسمی، هایپومنیزیمی، افزایش عطش

گوارشی: یبوست، تهوع، خشکی دهان

ادراری-تناسلی: الیگوری

کلیوی: نارسایی حاد کلیوی، کاهش برون ده ادراری

خونی: کم خونی

مسمومیت:

-درصورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری وتوصیه های عمومی:

  • دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
  • دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد و به منظور محافظت از نور، درون جعبه اصلی نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت کنید.
  • هر میزان از باقی مانده دارو را که مصرف نشده است بر اساس دستورالعمل های مربوطه دور بریزید.

اشکال دارویی و بسته بندی:

دکسمدتومیدین تولیدی شرکت داروسازی دارو درمان آرنگ، به صورت ویال 100 میکروگرم در هر میلی لیتر (حجم 2 میلی لیتر) می باشد که در بسته بندی های 5 عددی به همراه برگه راهنمای مصرف به بازار عرضه می گردد.

 

منابع

PDR 2020

دارنده پروانه ساخت: شرکت دارو درمان آرنگ

محصولات بیشتر

Copyright © 2024 Darou Darman Arang Co. All rights reserved.