دپارتمان توسعه بازرگانی.

  • ارزیابی بازار، عرضه و تقاضا،ساماندهی استراتژی ها،طرح کسب و کارو نیزروش های بازاریابی
  • دسترسی به تمامی بانک های اطلاعاتی محلی
  •  یافتن شرکتهای دارویی بین المللی به جهت واردات ایمن و کارآمد برای بیماران
  • بررسی بازار و مشخصات شرکتهای داخلی برای شرکتهای دارویی بین المللی در جهت آشنایی با بازار محلی

همکاران

شرکت روناک دارو در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید اشکال دارویی مختلف تاسیس شد.
عملیات احداث روناک با تکیه بر دانش فنی طراحی، در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع واقع در شهر صنعتی کاوه آغاز گردید، اعتماد به خود باوری این فرصت را فراهم نمود تا پله های رشد و توسعه تولید را یکی پس از دیگر


Copyright © 2024 Darou Darman Arang Co. All rights reserved.