تولید.

تولید

آرنگ با برخورداری از تسهیلات ساخت و با حفظ استانداردهای بین المللی در طراحی،تجهیزات و نیز دسترسی به سایت تولید در نزدیکی تهران مبادرت به تولید داروهای ژنریک درطیف گسترده ای از اشکال دارویی شامل قرص ،کپسول، فر آورده های تزریقی همچون سرنگ های آماده تزریق و پودر لیوفیلیزه نموده وبهترین کیفیت را برای بیماران درسراسر ایران و بازارهای مشابه تضمین می کند. آرنگ با بهره گیری از تیمی متبحر و متخصص در خط مشی گذاری ها، آشنا به رویه های نظارتی درایران و با تجربه بالا در آماده سازی بهنگام پرونده ها و موارد مورد نیاز از هر دو منظر نهاد نظارتی حکومتی و مشتریان امکان همکاری را فراهم می نماید .

قرار دادهای تجاری مشترک

آرنگ با ورود به قرادادها تجاری مشترک ، به استفاده از مزیت های تجاری قدرتمند ، تولید و تجاری سازی برندهای دارو های ژنریک می پردازد.قراردادهای تجاری برتحقیق و توسعه ، تولید و تجاری سازی گسترده تر داروهای موجود متمرکز است .این فرآیند از طریق فراهم سازی زیرساخت های فروش و بازاریابی محلی و جهانی و با بکار گیری استاندارد های کیفی به جهت پیشبرد ماموریت هر دو شرکت طرف قرار داد در راستای آماده سازی دارو هابا کیفیت بالا و مقرون به صرفه برای برآوردن نیازهای بیماران در ایران و منطقه امکان پذیر است.

همکاران

شرکت روناک دارو در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید اشکال دارویی مختلف تاسیس شد.
عملیات احداث روناک با تکیه بر دانش فنی طراحی، در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع واقع در شهر صنعتی کاوه آغاز گردید، اعتماد به خود باوری این فرصت را فراهم نمود تا پله های رشد و توسعه تولید را یکی پس از دیگر


Copyright © 2024 Darou Darman Arang Co. All rights reserved.